Kum Filtre Sistemleri

Fobrite Kum Filtre Sistemi Nedir

fobrite kum filtre sistemleri sade

Fobrite Kum filtre sistemleri suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek amacıyla dizayn edilmiş yüksek verimli filtreleme sistemleridir. Kum filtreleri sudaki askıda katı maddeleri tutarken aynı zamanda kendisinden sonra kurulacak olan üniteleri de tortudan koruyarak görevlerini tam olarak yerine getirmelerini sağlar. Dolayısıyla genel bir arıtma sisteminde mutlaka olması gereken ana ünite kum filtresidir. Fobrite Tam otomatik kum filtreleri, polietilen veya çelik tankların içinde farklı boyutlarda Quartz ve antrasit katmanlarından oluşan yapıya sahiptir. Oluşturulan bu yapı sayesinde filtrasyon sadece filtre yatağının üst yüzeyinde değil tüm katmanlara yayılarak daha verimli olması sağlanır.

Fobrite Kum Filtre Sistemi Modelleri ve Fobrite Valf Satınal

Fobrite BNT651T (F11) Valfli Kum Filtreleme Sistemleri

5.460,008.070,00
Fobrite BNT651T Valfli Kum Filtreleme Sistemleri Fobrite BNT651T Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek

Fobrite E14 Valfli Kum Filtreleme Sistemi

8.670,0011.280,00
Fobrite E14 Valfli Kum Filtreleme Sistemleri Fobrite E14 Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek

Fobrite F15 Valfli Kum Filtreleme Sistemi

28.830,0050.310,00
Fobrite F15 Valfli Kum Filtreleme Sistemleri Fobrite F15 Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek

Fobrite F21 Valfli Kum Filtreleme Sistemi

47.610,0067.560,00
Fobrite F21  Valfli Kum Filtreleme Sistemleri Fobrite F21 Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek

Fobrite F31 Valfli Kum Filtreleme Sistemi

68.160,00709.420,00
Fobrite F31  Valfli Kum Filtreleme Sistemleri Fobrite F31 Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek

Fobrite F41 Valfli Kum Filtreleme Sistemi

115.020,00179.610,00
Fobrite F41  Valfli Kum Filtreleme Sistemleri Fobrite F41 Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek

Fobrite F51 Valfli Kum Filtreleme Sistemi

220.260,00254.100,00
Fobrite F51  Valfli Kum Filtreleme Sistemleri Fobrite F51 Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek

Fobrite F61 Valfli Kum Filtreleme Sistemi

295.320,00
Fobrite F61  Valfli Kum Filtreleme Sistemleri Fobrite F61 Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek

Fobrite Kum Filtre Sistemlerinin Çalışma Mantığı

Askıda kalan maddelerin yanı sıra yüzen ve batabilen partiküllerin uzaklaştırılması için kum filtrasyonu kullanılır. Atık su, ince bir kum ve/veya çakıl yatağından dikey olarak akar. Parçacıklar, absorpsiyon veya fiziksel kapsülleme yoluyla uzaklaştırılır. Filtrede aşırı basınç kaybı varsa mutlaka (ters yıkama) durulanmalıdır.

Sürekli ve süreksiz filtreler arasında bir ayrım yapılabilir. Sürekli filtrelerde (genellikle yukarı doğru akan filtreler), kirli kum, filtreleme işlemini kesintiye uğratmadan sürekli olarak çıkarılır, durulanır ve yeniden kullanılır. Süreksiz filtreler (genellikle aşağı doğru akan filtreler) durdurulur ve ters yönde bir durulama gerçekleşir. Kum yatağının etrafında dönmesini sağlamak için hava kabarcıkları üflenir. Filtrelenmiş su daha sonra filtre yatağından ters yönde akar. Kirlenmiş madde salınır ve durulama suyuyla birlikte akar. Filtrasyon işlemi daha sonra devam edebilir.

Fobrite kum filtresinin verimi, iki kum filtresi işlevi, yani yüzey filtrasyonu ve derinlik filtrasyonu ile belirlenir. Yüzey filtrasyonu, partiküllerin filtre yatağının üzerinde toplanmasını içerir. Bu parçacıklar birlikte, yeni parçacıkları çok etkili bir şekilde toplayabilen makro gözenekli bir yumru oluşturur. Derinlik filtrasyonu genellikle, toplanması daha zor olan ve adsorpsiyon yoluyla kum parçacıklarına bağlanan daha küçük parçacıkları içerir. Yüzey filtrasyonundan kaynaklanan kiri, derinlemesine filtrasyondan kaynaklanan kire kıyasla ters durulama sırasında çıkarmak daha kolaydır.

fobrite kum filtre sistemleri
Fobrite Kum Filtre Sistemi Nedir

Fobrite Kum Filtre Sistemlerinin Spesifik Avantajlar & Dezavantajlar

Bir kum filtresinin ana faydası, birçok durumda önemli verimler elde etmek için kullanılabilen basit sistemdir. Bir kum filtresi, su yönetiminin çeşitli aşamalarına yerleştirilebilir – ön arıtma, yan akış filtrasyonu ve parlatma filtresi olarak. Bir kum filtresi genellikle yeniden kullanım potansiyeli olan bir atık su sağlar.

Bununla birlikte, kum filtresinin verimini artırmak için bazen kimyasalların eklenmesi gerekir. Kum filtrasyonunun bir dezavantajı, kum filtresi temizlendiğinde oluşan durulama suyudur. Bu çok kirli su arıtılmalı ve bertaraf edilmelidir. Filtre üzerindeki yükü sınırlamak için, ağır yüklü atıksular (birçok askıda ve batabilir madde) için bir ön çökeltme adımı uygulanır. Bu, filtrenin tekrar tekrar durulanmasını önlemeye yardımcı olur.

Süreksiz kum filtreleri, filtrelerden biri temizlenirken işlemin devam etmesini sağlamak için genellikle paralel kuruluma yerleştirilir.

fobrite cv 150
Fobrite Kum Filtre Sistemi Nedir

Fobrite Kum Filtre Uygulama Alanları

Fobrite Kum filtreleri, su veya atık sudan askıda kalan maddelerin kapsamlı bir şekilde uzaklaştırılmasının gerekli olduğu çeşitli sektörlerde ve proseslerde kullanılır.

Kum filtrasyonunun uygulandığı sektörler arasında içme suyu üretimi, yüzme havuzları, araba yıkama, yeraltı suyu arıtma, RWZI, mezbahalar, meyve ve sebze işleme endüstrisi, içecekler, gıda endüstrisi, metallerin yüzey işlemleri, …

Soğutma suyu üretimi, içme suyu hazırlama, aktif karbon arıtma ve membran sistemlerinde ön filtrasyon ve havuz suyunun filtrasyonu.

fobrite kum filtre sistemleri sade
Fobrite Kum Filtre Sistemi Nedir

Aşağıda birkaç uygulama örneği verilmiştir:

  • Havalandırma ve kum filtrasyonu kullanılarak yeraltı suyundan demirin uzaklaştırılması.
  • Atık suyun nihai saflaştırılması, metal bazlı çamur kalıntı izlerinin giderilmesi için metal çökeltme ve çökeltme takibi.
  • Demir, çelik ve ferro olmayan alaşımların üretiminde oluşan atık suyun nihai arıtılması. Kum filtrasyonundan önce çökeltme/çökeltme, pıhtılaşma/flokülasyon/çökeltme ve yüzdürme gibi işlemler gelebilir.
  • Örneğin tersanelerde kum püskürtme kumu ve boya parçacıkları içeren atık suyun arıtılması.
  • Yeniden kullanıma izin vermek için son saflaştırma (veya aktif karbon filtrasyonundan önce) olarak da kullanılır.
  • Sera bahçeciliğinde drenaj suyu dezenfektanı olarak kullanılır (yavaş kum filtresi)
fobrite kum filtre valfleri
Fobrite Kum Filtre Sistemi Nedir

Fobrite Kum Filtre Sistemlerinin Verimliliği

  • Kum filtrasyonu esas olarak askıda kalan maddelerin uzaklaştırılması için kullanılır. Bu durumda verim, destek yardımcılarının kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak %50 ile %99,99 arasında değişir.
  • Askıya alınmış maddeye ek olarak, KOİ, BOİ, organik olarak bağlı nitrojen ve fosfat ve çözünmemiş metaller de atık sudan uzaklaştırılır.

Kum Filtrelemenin Destek yardımcıları

Verimi iyileştirmek için önceden bir pıhtılaştırıcı/flokülant eklenebilir.

Kum Filtrelemenin Çevreye Etkisi

Yeniden durulama aşamasında büyük miktarlarda atık malzeme içeren bir su akışı oluşacaktır. Bu akışın arıtılması veya bertaraf edilmesi gerekir ve buna ek maliyetler de eşlik eder. Bazı durumlarda, bu durulama suyu iyi bir şekilde kullanılabilir, örn. demir giderimindeki durulama suyu kimyasal defosfatizasyonda kullanılabilir.

Bir yanıt yazın