Su & Sağlık

Suyun Özelliklerini İnceleyen Bilim – Hidroloji

Su bilimi- Hidroloji Nedir

Su bilimi ya da hidroloji, suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yeryüzünde canlıların yaşamını devam ettirmek için suyu kullanmak ve kontrol altına almak istemesi gerektiğinden insanlar tarihin başlangıcından beri su ile ilgilenmişlerdir.

Suyun özelliklerini tanımaya çalışmış, hareketini yöneten kuramları belirlemiş , oluşturabileceği tehlikeleri önlemeye ve sudan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmışlardır. Suyun hareketini inceleyen hidromekanik, bu bilimin teknikteki uygulamasına da hidrolik denir. Hidroloji veya su bilimi ise suyun dünyadaki dağılımını ve özelliklerini inceler.

Hidrolojinin en geniş tanımı, 1962 senesinde A.B.D. Bilim ve Teknoloji Federal Konseyi Bilimsel Hidroloji Komisyonu tarafından önerilmiştir ve önerdikleri tanım ise: “Hidroloji, yerküresinde (yani yeryüzünde, yer altında ve atmosferde) suyun çevrimini, dağılımını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevreyle ve canlılarla karşılıklı ilişkilerini inceleyen temel ve uygulamalı bir bilimdir”. ( Alıntı ) Bu tanımıyla hidroloji diğer birçok bilimlerin alanlarına da görülmektedir. Matematik, fizik ve kimya gibi bilimlerle çok yakın bir ilişki içindedir.

Atmosferdeki su ile daha çok meteorolojinin, denizlerdeki su ile oşinografinin, yerin derinliklerindeki su ile de hidrojeolojinin uğraştığı söylenebilir. Su öyle kapsamlı bir elementtir ki insanoğlunun var olduğu günden beri bilim adamları su ile ilgili pek çok araştırma yapmışlardır. Su yeryüzünün neredeyse tamamını kapsamaktadır. Allah suya çok önem vermiş ve suyla ilgili pek çok ayet göndermiştir. Bize de suyumuza sahip çıkmak düşer. Su gibi aziz olun….

Bir yanıt yazın